Info o cijenama

Fizička lica (stambeni potrošači) su u mogućnosti napraviti ugovor sa toplanom o plaćanju grijanja na 6 i 12 mjeseci. Ukoliko se grijanje plaća na 6 mjeseci, cijena grijanja po metru kvadratnom iznosi 3,460 KM/m2, a na 12 mjeseci cijena grijanja iznosi 1,730 KM/m2, za stambene korisnike.
Za privredne subjekte, cijena grijanja na 12 mjeseci iznosi 3,518 KM/m2 tj. 7,037 KM/m2 na 6 mjeseci.
Cijena grijanja, za budžetske korisnike (kategorija ostalih) iznosi 3,518 KM/m2 na dvanaest mjeseci tj. 7,037 KM/m2 na 6 mjeseci.
Cijena grijanja, za budžetske korisnike (kategorija školstva, kulture) iznosi 2,783 KM/m2 na dvanaest mjeseci ili 5,565 KM/m2 na 6 mjeseci.
Cijena grijanja, za budžetske korisnike (kategorija Crvenog krsta) iznosi 1,730 KM/m2 na 12 mjeseci ili 3,460 KM/m2 na 6 mjeseci.
U slučaju da postoje tehnički uslovi, moguća je ugradnja kalorimetra, pa se onda obračun duga za grijanje vrši preko očitavanja kalorimetra. Način obračuna cijene istog je moguće preuzeti na download sekciji u odjeljku saopštenja za javnost, sa promjenom u tome, da cijena varijabilnog dijela iznos 117,940 KM po MWh.
Nove cijene grijanje se počinju primjenjivati od 01.08.2011 godine.
Sve su cijene sa  PDV-om, osim za varijabilni dio potrošnje po mjernom inst
Close Menu