Kao i drugi gradovi , u cilju postizanja većeg komfora i ugodnijeg života, Prijedor je 1971. godine krenuo u projekat proizvodnje i distribucije toplotne energije. U prvoj fazi ugrađen je jedan kotao snage 3.50 MW.Druga faza izgradnje je trajala od 1974-1975 godine kada su izgrađena dva kotla snage 2 x 18.50 MW.U trećoj fazi se odustaje od vlastitog proširenja i prelazi na proširenje na toplotni izvor Energana- Celpak, te ugradnju dva izmjenjivača para-voda snage 2 x 35MW.

Pročitaj više

Close Menu