U periodu od 1992-1998 godine sistem grijanja nije funkcionisao. Prvo grijanje počinje 1998 i funkcionisalo je sa velikim problemima u proizvodnji i distribuciji. Energana Celpak nije mogla raditi zato što proizvodnja papira nije radila, te njena isporuka toplotne energije gradu nije bila rentabilna.

Početkom 2001 godine krenula je izrada projekta, a kasnije i izgradnja dva nova kotla u Toplani ukupne snage 60 MW koji su završeni i pušteni u rad krajem 2004 godine. Sa ovim kotlovima se trenutno mogu podmiriti potrebe grada Prijedora.

Pročitaj više

Close Menu