U periodu od 1992-1998 godine sistem grijanja nije funkcionisao. Prvo grijanje počinje 1998 i funkcionisalo je sa velikim problemima u proizvodnji i distribuciji. Energana Celpak nije mogla raditi zato što proizvodnja papira nije radila, te njena isporuka toplotne energije gradu nije bila rentabilna.

Početkom 2001 godine krenula je izrada projekta, a kasnije i izgradnja dva nova kotla u Toplani ukupne snage 60 MW koji su završeni i pušteni u rad krajem 2004 godine. Sa ovim kotlovima se trenutno mogu podmiriti potrebe grada Prijedora.

U septembru 2004 godine održana je osnivačka skupština , kao konačnica u postupku prve faze privatizacije, te je donesena odluka o promjeni oblika organizovanja u akcionarsko društvo.

Danas AD “TOPLANA” Prijedor korištenjem stručnih i kreativnih sposobnosti zaposlenih radnika, pruža svojim korisnicima kvalitetnu uslugu proizvodnje i distribucije toplotne energije. Saradnjom sa drugim toplanama u okruženju , udruženjem toplana Republike Srpske i proizvođačima opreme kao što su SACCKE i KSB- Njemačka , MARUS-ATM- Hrvatska, IMP – Slovenija i drugi.

Sredstva koja se izdvajaju za pružanje usluga grijanja koristimo na optimalan način, da pružamo adekvatne usluge i da stalnim organizacionim usavršavanjem, obukom kadrova i održavanjem naših tehničkih sistema modernizujemo sistem grijanja, ostvarujući pri tom aktivnu saradnju sa korisnicima naših usluga.

Pročitaj više

Close Menu