Adresa: “Toplana” A.D. Rudnička 66, 79101 Prijedor, Republika Srpska

Telefon/faks: 052/-231-779

Centrala: 052/-231-778

Služba kontrole/reklamacije: 052/-212-422

E-mail: info@toplanapd.com

Zadovoljan korisnik – naš imperativ

Toplana a.d. Prijedor, osim primarne djelatnosti – proizvodnje i distribucije toplotne energije, kao prioritet imaju krajnjeg korisnika – potrošača. Naša misija je da svakom korisniku obezbijedimo kvalitetnu i sigurnu isporuku toplotne energije.

Zadovoljan korisnik i njegov komfor naši su imperativi, tako da smo uveli novi, dvadesetčetvoročasovni režim grijanja tokom cijele sezone.

Posebnu pažnju posvećujemo svakodnevnoj komunikaciji sa građanima, a korisnički sistem unapređujemo u skladu sa potrebama korisnika, kao rezultat redovne komunikacije i povratnih informacija. Osluškujemo i ispitujemo potrebe potrošača, kako bismo na obostrano zadovoljstvo pronašli adekvatno rješenje.

Close Menu