Obavještenje

Ugovorni organ "Toplana"a.d.Prijedor planira provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu sa članom 21. stav (d) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14, 59/22) “kada izuzetno, zbog dokazivih…

Obavještenje o nabavci Mazut2024

Obavještenja o naabvci - Nabavka i isporuka naftnog derivata,naftnog tečnog goriva lož ulje “S”(mazut) možete preuzeti OVDJE

End of content

No more pages to load

Close Menu