Sajt Toplana a.d. Prijedor u izradi

Sajt Toplana a.d. Prijedor u izradi

Zadovoljan korisnik i njegov komfor naši su imperativi, tako da smo uveli novi, dvadesetčetvoročasovni režim grijanja tokom cijele sezone.

Posebnu pažnju posvećujemo svakodnevnoj komunikaciji sa građanima, a korisnički sistem unapređujemo u skladu sa potrebama korisnika, kao rezultat redovne komunikacije i povratnih informacija. Osluškujemo i ispitujemo potrebe potrošača, kako bismo na obostrano zadovoljstvo pronašli adekvatno rješenje.

Close Menu